Gemeenten en waterschap zijn er van overtuigd dat verdere samenwerking nodig en nuttig is. In onze visie is samenwerken de norm. We zijn er van doordrongen dat dit juist in Flevoland, met een eenvoudige bestuurlijke indeling met slechts zes gemeenten, goed mogelijk moet zijn. “Als het ergens kan is het in Flevoland”. Deze regio loopt voorop qua techniek (bijvoorbeeld veel verbeterd gescheiden stelsels en moderne zuiveringsinstallaties) en dat willen we ook in de toekomst zo houden.