Kernteam

Als we blijven vasthouden aan een innovatieve manier van afvalwaterbehandeling. Dan geldt dat er voldoende middelen beschikbaar moeten zijn om nieuwe manieren van afvalwaterzuivering toe te passen. Te denken valt aan meten, monitoren, afdekking risico’s, onderzoeksgelden. Dit geldt zowel voor middelen in financiële zin als in capaciteit, als in kennis. Dit kan op meerdere manieren worden verkregen (eigen middelen, regionale middelen, commerciële samenwerking, nationale samenwerking, Europese subsidies).